ข่าวจากชิโระอุมะ-โซ

  • Cherry Blossoms season.

Cherry Blossoms season.

May 2, 2017

It's best timing to see the cherry blossoms in Hakuba now.

In May, we have blue sky, snow on the top of mountains, snow melting beautiful river, new blooming green.
One of the most beautiful season.

Please enjoy taking photos, drawing picture, driving, biking, touring, fishing, canoeing, and so on.

กลับสู่ด้านบน

Information
นากาโนะ ฮะคุบะ ออนเซน เรียวคัง ชิโระอุมะ-โซ
5004 ฮัปโป ฮะคุบะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น 399-9301
แผนที่
ติดต่อเรา
  • โทร. +81 (0) 261 72 2121
  • อีเมลล์